Les obligacions i implicacions de llogar una propietat per a ús turístic a Catalunya

 

Donada la quantitat de preguntes que rebem sobre aquest tema i seguint les instruccions del nostre gestor, publiquem la següent informació sobre la tributació i la legislació vigent en matèria d'allotjament turístic a Catalunya.

Tingui en compte que hi ha diverses situacions a considerar (si és resident o no resident, empadronat o no a la propietat) així que en qualsevol cas recomanem que consulti al seu gestor, que li aconsellarà en cada cas de la manera correcta de llogar legalment la seva propietat.

 

En general, les regles són: 

En relació als tributs del ministeri d’hisenda

• Tots els propietaris que lloguin la seva propietat a curt termini (per dies o setmanes, principalment per estades curtes de turistes)  de forma habitual, com a activitat empresarial a títol lucratiu, oferint serveis propis de l’industria hotelera, s'han de registrar com a empresaris (o autònoms) i respondre davant les lleis de l'IVA espanyol. Això vol dir que vostè ha d’emetre factura i carregar IVA en el lloguer setmanal i després pagar aquest a Hisenda de forma trimestral.

• Hi ha una àrea fosca entre llogar i portar a terme una activitat empresarial, però la distinció es fa generalment en base a quins serveis extres estan inclosos per l'arrendatari, i normalment si s’inclouen serveis complementaris propis de la indústria hotelera (com ara neteja, bugada, llençols, tovalloles, etc.)  es considera llogar com a negoci.

No es consideren serveis propis de la indústria hotelera els que a continuació se citen:

- Servei de neteja i serveis de canvi de roba de l'allotjament prestat a l'entrada i a la sortida del període contractat per cada arrendatari.

- Serveis d'assistència tècnica i manteniment per a eventuals reparacions de fontaneria, electricitat, serralleria, electrodomèstics, etc.

Si vostè no duu a terme l’activitat com a negoci i no inclou serveis propis de la industria hotelera,  llavors en principi vostè pot declarar els ingressos com a rendiment procedent del capital immobiliari.

 

En relació al Departament de Turisme de la Generalitat

• Si la propietat es lloga consecutivament durant períodes de menys de 31 dies a turistes, ha de registrar la seva propietat a l'Ajuntament corresponent com a habitatge d’ús turístic. Les llicències per a aquesta finalitat han de ser aprovades per les autoritats locals i qualsevol propietari que s'arrisqui a llogar a curt termini sense llicència pot incórrer multes.

• O bé el propietari o un representant qualificat pot registrar la propietat proporcionant la Cèdula d'habitabilitat. Tingui en compte que la propietat no pot ser ocupada per més persones que les que figuren a la cèdula.

• També és necessari proporcionar les dades de contacte i números de telèfon d'una persona - ja sigui el mateix propietari o una altra persona - que pot ajudar de forma immediata amb qualsevol tema relacionat amb l'allotjament mentre que els clients estiguin allotjats.

• També es requereix proporcionar els detalls de l'empresa o la persona que s'ocupa del manteniment de la propietat.

• Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls de reclamació oficials per als seus clients.

• Han de mostrar en un lloc visible el número de registre i el número de telèfon per a consultes o incidents.

• Tots els allotjaments turístics han de recaptar la taxa turística dels seus clients i abonar-la a la Generalitat. Aquest impost obliga els clients majors de 16 anys a pagar 2,25€ a Barcelona o 0,90 € al reste de Catalunya (+ IVA aplicable) per cada dia de la seva estada (amb un màxim de 7 dies). És obligació del propietari o explotador de l'allotjament recaptar aquesta taxa, bé sigui inclosa dins el preu del lloguer, o recaptant-la en el moment d'arribada dels clients, i presentar l’autoliquidació de l’impost.

 

En relació a seguretat ciutadana

• Cal registrar els detalls de les persones usuàries allotjades i remetre’ls a la Direcció General de la Policia d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable. Més informació: Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge

 

Si us plau prengui aquesta informació com una guia general, però com s'ha dit anteriorment, el millor és que demani assessorament professional a un gesor que s'encarregarà de tots els tràmits per un preu mòdic.

 

Més informació: