Propietaris - Owners

Charming Villas Catalonia sempre busca propietats de qualitat en bones ubicacions de Catalunya que puguin ser incloses en la nostra cartera. Si vostè és el propietari d'una casa de qualitat i està considerant llogar-la en períodes turístics, premi aquí .


En Charming Villas Catalonia siempre estamos buscando propiedades de calidad en buenas ubicaciones de Cataluña que podamos incluir en nuestra cartera. Si usted es el propietario de una casa de calidad y está considerando alquilarla en periodos turisticos, pulse aquí .


We are always seeking quality properties in good locations throughout Catalonia that we can include in our portfolio.  If you are the owner of a good quality home and you are considering letting your vila for holiday rentals, press here .